Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlplGyal5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

NEWTECONS

Build on Trust

Với slogan “Build on Trust”, Newtecons kiên định với triết lý kinh doanh Uy tín – Chuyên nghiệp – Tử tế để kiến tạo nên những công trình mang tầm vóc Việt, cam kết đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác và người lao động; góp phần xây dựng cộng đồng bền vững.

 • hZWYnZlplGyamJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpuapdlb7Cx
2022

Company Menu

Culture Tour

Life at NEWTECONS

 • Làm việc hàng ngày tại văn phòng

 • Làm việc hàng ngày tại văn phòng

 • Tổ chức SN tháng tại văn phòng, công trường

 • Tổ chức SN tháng tại văn phòng, công trường

 • Hoạt động văn nghệ

 • Hoạt động văn nghệ

 • Đào tạo nội bộ

 • Đào tạo nội bộ

 • Đào tạo nội bộ

 • Bảo vệ chức danh

 • Bảo vệ chức danh

 • Bảo vệ chức danh

 • Hội nghị thường niên

 • Hội nghị thường niên

 • Hội nghị thường niên

 • Hội nghị thường niên

 • Tiệc tất niên, tân niên tại văn phòng

 • Tiệc tất niên, tân niên tại văn phòng

 • Team building cấp quản lý

 • Team building cấp quản lý

 • Team building cấp quản lý

 • Team building cấp quản lý

 • Team building ở các phòng ban

 • Team building ở các phòng ban

 • Team building ở các phòng ban

 • Du lịch cùng công ty

 • Du lịch công ty

 • Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

 • Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

NEWTECONS 's Activities

hZWYnZlplGyamJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...